Entreetickets

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

• Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen  de Speel en ijsboerderij uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.

• Het is toegestaan huisdieren mee te nemen, mits aangelijnd, dieren mogen niet bij de koeien of in de dierenweide komen. En behoefte buiten de hekken, andere bezoekers mogen geen hinder ondervinden van uw huisdier.

• Het is verboden te roken op het terrein. Er zijn een paar aangewezen plaatsen hiervoor.

• Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar
op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide  minderjarige(n), individuen of groepen.

• Verblijf bij Speel- en ijsboerderij de Drentse Koe is altijd voor eigen rekening en voor eigen risico.

• Speel- en ijsboerderij De Drentse Koe behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden op ieder moment, zonder opgaaf van reden te wijzigen.
• Het is voor iedereen verboden zich buiten openingstijden op te houden in het park.

Toegang
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het gebouw danwel terrein van Speel- en ijsboerderij de Drentse Koe betreedt.
 
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan via info@drentsekoe.nl om gezet worden naar een andere tijd of datum. 
 
In verband met de veiligheid van onze gasten behoudt Speel- en ijsboerderij de Drentse Koe zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Dit geldt ook voor abonnementhouders. Speel- en ijsboerderij de Drentse Koe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
 
Het herroepingsrecht is van toepassingen binnen 1 dagen na aankoop op toegangsbewijzen die op het moment van annulering nog geldig zijn.

Abonnementen
• Het abonnement is geldig gedurende 1 jaar, van datum tot datum.
• Als een periode niet kunt komen, door bijv corona, ziekte of andere overheidsmaatregelen, kan De Drentse koe dit niet vergoeden.
• Abonnementen staan op ingangsdatum ingevoerd in ons kassasysteem, waarbij wij de einddatum voor u in de gaten houden.
• Abonnement is kind gebonden en kan dus niet voor andere kinderen gebruikt worden
• Toegang en spelen is op eigen risico. Wij wijzen u hierbij specifiek op het klimpark en de dierenweide.
• U houdt als ouder/voogd toezicht en bent verantwoordelijk voor het speelgedrag van uw kinderen en de omgang met onze materialen en - dieren.
• De Drentse Koe is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal en/of letsel.
• De Drentse Koe behoudt zich het recht om een abonnement in te trekken wanneer onze voorwaarden niet nageleefd worden.
• Door mijn kind(eren) te abonneren op De Drentse Koe, ga ik akkoord met het ontvangen van informatie over De Drentse Koe via de maandelijkse e-mail nieuwsbrief. (wet AVG)